GDPR - nya dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) |              

Dataskyddsförordningen, kallad GDPR efter engelskans "general data protection regulation", är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995. 

Dataskyddsförordningen ger oss alla större rätt att bestämma över våra personuppgifter.

Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018, och syftar bland annat till att

  • stärka medborgarnas grundläggande rättigheter i den digitala tidsåldern genom att ge dem kontroll över hur deras personuppgifter används
  • underlätta för näringslivet genom att förenkla regelverken på den digitala gemensamma marknaden
  • få organisationer att ta ansvar för hur de behandlar personuppgifter.
         

Dina personuppgifter och skyddet av dem är viktiga för oss 

Vi sparar endast de personuppgifter som behövs för att genomföra din beställning, samt det som krävs för att följa bokföringslagen. Har du några funderingar är är du välkommen at kontakta oss.

På grund av detta sparar vi inte historiska mailkonversationer, om dessa inte är avgörande för avtalsuppfyllande.


Klarna